سرویس وررکر چیست؟ و چرا باید از اون استفاده کنیم؟

سرویس وررکر چیست؟ و چرا باید از اون استفاده کنیم؟
سرویس ورکر (service worker) اسکریپتی است که مرورگر آن‌ را در بک گراند...