آپلود کردن لایبرری اندروید در bintray با گریدل

آپلود کردن لایبرری اندروید در bintray با گریدل
آموزش قدم به قدم انتشار لایبرری با استفاده از گریدل در اندروید استودیو