تعداد کل لایک ها: ۴

طلبه مکتب عشق
خاطرات بلاتکلیفی همه دانشجو های دکتری تو جامعه ... دغدغه هامون باید گفته شن (خاطرات ، دلنوشته ها ، هدفامون)
هم برق خوندم هم کامپیوتر. به دنیای من خوش اومدی