تعداد کل لایک ها: ۱۰

Android developer at Pushe.co
کارشناس ارشد شبکه | (امنیت شبکه && اینترنت اشیاء)
کد میزنم؛مینوسیم؛میخونم؛میسازم :)
برنامه نویس اندروید
پیش ثبت نام و ارسال دعوت نامه
هم برق خوندم هم کامپیوتر. به دنیای من خوش اومدی
تبدیل کننده رویا به کد :)